Om Kvinnojouren Linnéan

Kvinnojouren Linnéan är en ideell förening som bildades 1984 av politiska och aktiva föreningskvinnor i Lidköping. Kvinnojouren har sedan dess erbjudit stödjande samtal per telefon, skyddat boende och personligt stöd. Kvinnor hjälper kvinnor.

Målsättningen för Kvinnojouren Linnéan är att hjälpa kvinnor med eller utan barn som blivit utsatta för våld, hot och/eller andra övergrepp. Anställd personal ger under vardagar råd och stöd per telefon och stöttar de boende kvinnorna med praktiska ärenden som kontakt med socialtjänst, sjukvård, advokat, polis m fl. Medan man bor på jouren får man tid att tänka och planera för en förändring av livet för sig och barnen – ny bostad, skilsmässa och annat. I kvinnojourens lägenhet disponerar varje kvinna ett rum för sig och barnen, och delar kök och vardagsrum med övriga kvinnor. Tiden man bor på kvinnojouren varierar, mycket beroende på hur snabbt man hittar en ny bostad.

Förutom anställd personal har Kvinnojouren Linnéan volontärer som tar emot samtal från hjälpsökande under kvällstid. Volontärerna ordnar även trivselaktiviteter vissa eftermiddagar och helger för dem som bor på Linnéan