Så kan Linnéan hjälpa dig

Till Kvinnojouren Linnéan kan du vända dig om du är utsatt för hot och/eller våld och behöver någon att prata med. Vi erbjuder dig stödsamtal och rådgivning kring din situation, samt information om vilket stöd du kan få från olika myndigheter. Kvinnojouren kan också på din önskan följa med dig till socialtjänsten, familjerätten, vårdcentralen, polisen, domstolen m fl, något som kan kännas stärkande när man befinner sig i en svår situation.  

På kvinnojouren möter du anställd personal samt volontärer som arbetar ideellt. Vi har tystnadsplikt och är beredda att vara ett stöd för dig. Personalen svarar i telefon under dagtid och ger samtalsstöd till dig som vill tala om din situation. Övrig tid svarar de ideella volontärerna. Du är välkommen att ringa oss på telefonnummer 0510-219 00, vardagar mellan kl 07.30-12.00, 12.30-16.00. Om vi inte kan svara när du ringer, vänligen tala in ett meddelande eller skicka ett mail till kvinnojourenlinnean@telia.com, så kontaktar vi dig så fort vi kan. För samtal kl 16.00-07.30 ring 0200-11 33 33. Vid akut behov av hjälp övrig tid ring 112.  

Kvinnojouren Linnéan erbjuder även, i mån av plats, ett tillfälligt boende åt dig och ditt/dina barn om du behöver fly från ditt hem. Du kan läsa mer om boendet under fliken "Hjälpen vi erbjuder dig/Skyddat boende". Det går också bra att kontakta jouren för mer information om eventuellt boende.

Vid boende på kvinnojouren planerar du för ditt nya liv och de förändringar som du vill göra. Du bestämmer själv vilken hjälp du önskar få och vilka kontakter du vill ta. Du kan bland annat under din vistelse hos oss på Kvinnojouren Linnéan få hjälp med att ansöka om skyddade personuppgifter samt skilsmässa. Vi kan också hjälpa dig att ställa dig i kommunala bostadsköer. Personal och volontärer finns hela tiden vid din sida och stöttar dig i dina beslut. Kvinnojouren ser också till barnens behov.

Välkommen att kontakta oss!