Förebyggande arbete 

En viktig del i Linnéans verksamhet är det förebyggande arbetet då vi vill medverka till ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi utbildar kring mäns våld mot kvinnor och barn, destruktiva mansnormer / machokultur, porr, sexuell hälsa och härskartekniker. Vi anordnar utbildningar via Zoom eller på plats. Hör av er så kan vi skräddarsy en utbildning som passar just er. Vi har IOP (idéburet offentligt partnerskap) med Lidköpings kommun, vilket bland annat innebär att alla utbildninginsinsatser är gratis för kommunens verksamheter. 

 

Bli volontär hos Kvinnojouren Linnéan!

Alla hälsas hjärtligt välkomna att delta i Linnéans kurs för nya volontärer

Välkomna lördag-söndag 27-28 februari 2021

Vi ses digitalt via Zoom under lördagen kl 9-15, lunch kl 12-13

Kl 9.00         Kvinnojouren Linnéan erbjuder stöd och skyddat boende för kvinnor och barn som utsatts för våld. Våld kan ta sig uttryck på flera sätt: fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt, socialt, hedersrelaterat och digitalt. På Linnéan kan kvinnor och barn återhämta sig och börja ett nytt liv efter en tids stöd av kvinnojouren. Frågor och svar. (Pernilla)

                      Volontärer turas om att bidra med trivselaktiviteter och utflykter, främst när personalen är ledig, t ex sen eftermiddag och helger. Barnen erbjuds aktiviteter som läxläsning, biobesök och mycket annat. Just nu gäller Folkhälsomyndighetens restriktioner, men vi blir aktiva så snart tillfälle ges. Frågor och svar. (Ulla)  

                      Volontärer turas också om att ha ansvar för telefonmottagningen kvällar, nätter och helger. Akuta placeringar kan även ordnas kväll, natt och helg. Fördjupningskurs om samtalsmetodik. Frågor och svar. (Carina)

Kl 15.00      Tack för idag! Ses imorgon!

På söndagen ses vi i Stadsträdgården, Lidköping kl 13-14.30

Kl 13.00      Material. Värdegrund. Unizon. Fortbildning. Månadsmöten.

Kl 14.30      Tack för idag! Vi ses på månadsmötet via Zoom den 23 mars kl 17

 

Anmälan till kursen: Namn, adress, telefonnummer, mailadress till kvinnojourenlinnean@telia.com. Frågor: 0510-219 00.

Läs gärna om Linnéan: www.kvinnojourenlinnean.se, Facebook och Instagram

Varmt välkomna hälsar Kvinnojouren Linnéan!

 

Kvinnojouren Linnéan hälsar alla varmt välkomna till Unizons föreläsning

Våld, kön och makt- så förebygger vi mäns och killars våld tillsammans!        

 

Plats:                     Röda Kvarn, Torggatan 8, Lidköping

Tid:                        Onsdagen den 11 mars 2020 kl 18.30

Föreläsare:           Hanna Nordberg, Unizon               

Välkommen till en föreläsning med Hanna Nordberg från Unizon, verksamhetsutvecklare förebyggande arbete, och lär dig mer om brett förebyggande arbete och få exempel på metoder att använda på arbetsplatsen. Kvinnojouren Linnéan berättar också om sitt lokala arbete och hur vi kan stoppa våldet tillsammans.

Ingen föranmälan. Fri entré. Varmt välkomna                          

Unizons över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer arbetar varje dag mot mäns våld. Jourerna ger stöd och skydd och arbetar med prevention och politisk påverkan utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Genom att hantera konsekvenserna av våld har kunskapen om hur mäns våld går att förebygga vuxit fram. Vi vet att våld går att förebygga, om vi förändrar och utmanar stereotypa könsroller, bryter kopplingen mellan manlighet och våld och attityder som leder till mäns våld mot kvinnor.

 

Välkomna till Kvinnojouren Linnéans 

”Grundkurs för nya” 25-26 januari 2020

 

Plats: Studiefrämjandets lokaler på Kållandsgatan 20, Lidköping (hörnet Kållandsgatan-Fiskaregatan)

Unizons kursledare Ulrika och Silvija håller i föreläsningarna, visar filmer och leder diskussionerna. Vi hälsar alla nya intresserade varmt välkomna till kursen!

Lördag 25 januari

8.30           Kaffe, the, smörgås och registrering

9.00           Utbildningspass inkl. kaffepaus

12.30        Lunch 

13.30        Utbildningspass inkl. kaffepaus

16.00        Avslut av dagen

Söndag 26 januari

8.30           Kaffe, the, smörgås

9.00           Utbildningspass inkl. kaffepaus

12.30        Lunch

13.30        Utbildningspass inkl. kaffepaus

16.00        Avslutning

Ingen avgift, Linnéan bjuder på måltiderna

Anmälan görs till kvinnojourenlinnean@telia.com eller till 0510-219 00 så snart som möjligt. Läs om Linnéan på www.kvinnojourenlinnean.se, #kvinnojourenlinnean och Fb Kvinnojouren Linnéan

Kvinnojouren Linnéan, styrelsen

Utställning

Varmt välkomna till Folkan i Lidköping på fredag den 10 januari kl 15-18! Då öppnas en liten utställning. Konstnären Africa Coll har under några dagar inspirerat boende kvinnor och barn. Tillsammans med volontärer har olika tekniker inom måleri, tryck och kollage provats. Jättekul! Kom och se hur det blev, välkomna!

 

Kvinnojouren Linnéan hälsar

alla varmt välkomna till Novahusets föreläsning

Sexuella övergrepp…

Plats:                   Folkan, Stenportsplatsen, Lidköping

Tid:                      Tisdag den 3 december 2019 kl 17.00

Föreläsare:         Paulina Bengtsson, Novahuset  

Paulina tar upp sexuella övergrepp i olika former, ger verktyg kring bemötande och förmedlar hopp. Paulina utsattes själv för våldtäkter och grova övergrepp. Hon blandar föreläsningen med egna erfarenheter och med berättelser från dem hon möter på Novahuset där hon jobbar idag.

Hur kan samhället rusta för att förebygga sexuella övergrepp, fånga upp utsatta och bemöta sexualbrottsoffer?

Ingen föranmälan. Fri entré. Varmt välkomna!

Paulina Bengtsson är grundare till Novahuset som är en ideell förening som erbjuder stöd och rådgivning till personer som blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp. Även anhöriga är välkomna för stöd och rådgivning. Kontakta Novahuset för stöd, oavsett ålder eller könsidentitet, www.novahuset.com.

Välkommen till kurs för nya volontärer!

Kurs för nya volontärer! Den 7-8 september 2019 kl 8.30-16 båda dagarna ordnar Kvinnojouren Linnéan en kurs för nya volontärer i Lidköping. Som volontärer på kvinnojouren deltar vi med trivselaktiviteter, utflykter och annat till stöd för boende kvinnor och barn. Kursens innehåll: Unizons och Kvinnojouren Linnéans historia, organisation och grundläggande värderingar, juridisk och historisk utveckling på kvinnofridsområdet, mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade parrelationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt barn som upplever våld, jourkunskap och bemötande m m. Kursen är avgiftsfri. Maila din anmälan till kvinnojourenlinnean@telia.com eller ring 0510-219 00, vardagar, senast den 2 september. Varmt välkommen med din anmälan!

Om du vill kan du senare delta i en fortbildning om samtalsstöd per telefon och därmed bli en av oss volontärer som tar emot samtal på kvällar och helger.

 

”Bortgift som 15-åring”… Är du intresserad? Välkommen den 13 november 2018 - FULLBOKAD

Alla hälsas välkomna till föreläsning tisdagen den 13 november 2018 kl 13.30-16.00 på Folkan, Lidköping. Då föreläser Zubeide Demirörs om att bli bortgift som ung kvinna. Hon berättar också om hur man bemöter barn och unga som lever med hedersproblematik. Zubeide är socionom och arbetar som verksamhetsansvarig på ett skyddat boende. Hon har tidigare arbetat som verksamhetsansvarig på Fryshuset med Electraprojektet med förebyggande och stödjande insatser kring barn och unga som utsätts för hedersproblematik. Med sin ovanliga kombination av kulturellt inifrånperspektiv samt akademiskt utifrånperspektiv föreläser Zubeide om hedersrelaterat våld och förtryck. Konferensen är avgiftsfri. Anmäl snarast, dock senast den 2 november. Anmäl till kvinnojourenlinnean@telia.com eller ring 0510-219 00. Varmt välkomna till Folkan, Stenportsgatan, Lidköping, hälsar Kvinnojouren Linnéan och Kvinnohuset Tranan.

Onsdagen den 17 oktober 2018 - föreläsning med Arkan Asaad - fullbokad

Kvinnojouren Linnéan i Lidköping och Kvinnohuset Tranan i Skövde hälsar myndighetspersonal och allmänhet välkomna till en föreläsning med Arkan Asaad.

I sin självbiografiska debutroman ”Stjärnlösa nätter” skriver den svenskkurdiska Arkan om hur han som 19-åring tvingats gifta sig med sin kusin mot sin vilja. Boken fick ett stort genomslag och Arkan har därefter tilldelats flera priser och utmärkelser.

Den 17 oktober kl 13:30-16:00 föreläser Arkan på Skövde Kulturhus, Trädgårdsgatan 9, Skövde.

Föreläsningen är avgiftsfri. I pausen bjuds det på frukt. Sista anmälningsdag den 7 oktober till kvinnojourenlinnean@telia.com eller 0510-219 00. Välkomna!

Kvinnojouren Linnéan             Kvinnohuset Tranan

 

Brottsofferjouren Västra Skaraborg och Kvinnojouren Linnéan

i Lidköping hälsar myndighetspersonal och allmänhet

välkomna till föreläsningar om:  

Barn och unga som brottsoffer

 

DATUM OCH TID:   TISDAGEN DEN 2 OKTOBER 2018 KL 13-16.30

PLATS:                      RÖDA KVARN, TORGGATAN 8, LIDKÖPING

PROGRAM:

·        Carolina Jernbro, lektor vid Karlstads universitet, föreläser utifrån sin kartläggning och forskning om våld mot barn i Sverige – förekomst, riskfaktorer, hälsokonsekvenser, avslöjande och stöd. Elever har berättat om våld i hemmet.

·        Fredrik Selin, jurist vid Brottsoffermyndigheten i Umeå, presenterar lärarhandledningen och webbplatsen Liten och trygg, som handlar om att uppmärksamma brottsutsatta barn. Den riktar sig till förskolans personal och andra som möter små barn.

Konferensen är avgiftsfri. I pausen bjuds på fika och frukt. Anmäl snarast, dock senast den 24 september till kvinnojourenlinnean@telia.com eller 0510-219 00. Välkomna!      

 

Välkommen till kurs för nya volontärer!

Kurs för nya volontärer! Är du intresserad? Den 31 augusti 2018 kl 17.00-20.00, 1 september kl 11.00-16.00 och 2 september kl 9.00-16.00 ordnar Kvinnojouren Linnéan en kurs för nya volontärer. Som volontärer på kvinnojouren deltar vi med trivselaktiviteter, utflykter och annat till stöd för boende kvinnor och barn. Om du vill kan du även få utbildning i samtalsstöd per telefon och därmed bli en av oss som tar emot samtal på kvällar och helger. Kursen informerar om kvinnojourens verksamhet och historia, våld i nära relationer, stödjande samtal och bemötande, barns utsatthet, våldets mekanismer och rättsprocessen. Maila din anmälan till kvinnojourenlinnean@telia.com eller ring 0510-219 00, vardagar. Varmt välkommen med din anmälan!

 

Välkommen till föreläsning med Petter Iwarsson, BRIS

”Samtal med barn och ungdomar – om erfarenheter från arbetet på BRIS”

En föreläsning för dig som möter barn och ungdomar i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. En röd tråd i föreläsningen är hur vi kan omsätta de salutogena begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn. Om vikten av att vi vuxna möter barn i samtal. Petter Iwarsson är socialpedagog och sakkunnig på Bris samt skolkurator. Petter är författare till böckerna Samtal med barn och ungdomar, Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och Du behövs som vuxen.

Datum:       Torsdagen den 26 april 2018

Tid:              Kl 13:00-16:00

Plats:           Röda Kvarn, Torggatan 8, Lidköping

Anmälan:    Senast den 12 april till Kvinnojouren Linnéan, 0510-219 00

e-post: kvinnojourenlinnean@telia.com            

Föreläsningen är kostnadsfri och vi bjuder på kaffe, te och fralla i pausen.

VARMT VÄLKOMNA!

Kvinnojouren Linnéan

 

Vill du bli volontär hos Kvinnojouren Linnéan?

Anmälan och frågor till

kvinnojourenlinnean@telia.com.