Välkommen till föreläsning med Petter Iwarsson, BRIS

”Samtal med barn och ungdomar – om erfarenheter från arbetet på BRIS”

En föreläsning för dig som möter barn och ungdomar i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. En röd tråd i föreläsningen är hur vi kan omsätta de salutogena begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn. Om vikten av att vi vuxna möter barn i samtal. Petter Iwarsson är socialpedagog och sakkunnig på Bris samt skolkurator. Petter är författare till böckerna Samtal med barn och ungdomar, Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och Du behövs som vuxen.

Datum:       Torsdagen den 26 april 2018

Tid:              Kl 13:00-16:00

Plats:           Röda Kvarn, Torggatan 8, Lidköping

Anmälan:    Senast den 12 april till Kvinnojouren Linnéan, 0510-219 00

e-post: kvinnojourenlinnean@telia.com            

Föreläsningen är kostnadsfri och vi bjuder på kaffe, te och fralla i pausen.

VARMT VÄLKOMNA!

Kvinnojouren Linnéan

 

Vill du bli volontär hos Kvinnojouren Linnéan?

Anmälan och frågor till

kvinnojourenlinnean@telia.com.