Hemligt boende 

Kvinnojouren Linnéan i Lidköping har en lägenhet för skyddat boende på hemlig adress, där vi i mån om plats kan ta emot kvinnor och deras barn för boende under en period. Boendet är en lägenhet med hemliknande miljö och med självhushåll. Under vistelsen på boendet finns kvinnojourens personal tillgänglig vardagar på dagtid, både på plats och på telefon. Personalen skall vara till stöd och hjälp för dig som boende. 

För mer information om ett boende hos oss på Kvinnojouren Linnéan kontakta oss på 0510-219 00. Eller maila till kvinnojourenlinnean@telia.com.

Vid behov av kontaktperson under kvällar och helger finns någon/några av våra volontärer som arbetar ideellt i kvinnojourens verksamhet tillgängliga.  Telefonnummer till dem är: 0200-11 33 33