Skyddat boende 

Kvinnojouren Linnéan i Lidköping har ett skyddat boende på hemlig adress, där kan vi ta emot kvinnor och deras barn. Boendet är ett kollektivt boende i en stor våning. Alla kvinnor som bor på Linnéan har ett eget rum, det finns två kök, vardagsrum, lekrum, samtalsrum och flera toeletter som en delar på. Våningen har en hemliknande miljö med självhushåll. Under vistelsen på boendet finns kvinnojourens personal tillgänglig vardagar på dagtid. Personalen har högskoleutbildning och skall vara till stöd och hjälp för dig som boende. På Linnéan arbetar en kurator/boendesamordnare, en barnsamordnare och en verksamhetschef. 

För mer information om ett boende hos oss på Kvinnojouren Linnéan kontakta oss på 0510-219 00. Eller maila till kvinnojourenlinnean@telia.com.

Vid behov av kontaktperson under kvällar och helger finns någon/några av våra volontärer som arbetar ideellt i kvinnojourens verksamhet tillgängliga.  Telefonnummer till dem är: 0200-11 33 33