Viktiga kontakter

Hälso- och sjukvård: 1177

Sjukhuset i Lidköping: 0510-85000

Sjukhuset i Skövde: 0500-431000

Familjerådgivningen: 0510-77 08 78

Socialtjänsten i Lidköping: 0510-77 04 20

Socialtjänsten i Lidköping "Ekonomisk hjälp och stöd": 0510-77 08 99

Familjerätten, socialtjänstens familjerättsenhet: 0510-77 04 63

Rådgivningscentrum alkohol-, tablett- och/eller narkotikaproblem: 0510-77 12 67

Vuxenpsykiatrisk mottagning: 0510-48 44 00

Socialjouren för Skaraborgs kommuner: 0500-49 74 21, 0500-49 74 22
Telefontid: måndag-torsdag, söndag kl 17.00-23.00
                      fredag-lördag kl 17.00-02.00

Akuta anmälningar efter telefontid: 114 14

Polisen: 114 14 (I nödsituation: 112)
Anmälan om brott, utreder brott som via åklagare kan leda till rättegång.