Bli volontär

Vill du bli volontär?

Att vara volontär är ett förtroendeuppdrag som du först ansöker om och sedan eventuellt erbjuds av den ideella föreningen Kvinnojouren Linnéan. Volontärer ställer upp helt ideellt på sin fritid.

Dina uppgifter anpassas efter de behov som finns i verksamheten. Du kommer bland annat finnas där som medmänniska för de kvinnor och barn som bor på Linnéans skyddade boende. Du kan också representera kvinnojouren i den utåtriktade verksamheten och delta på manifestationer och evenemang samt erbjuda samtalsstöd och vägledning via vår stödtelefon.

Som volontär behöver du vara minst 18 år.

Hur blir jag volontär?

För att kunna bli volontär behöver du först ha genomgått webbkurs om våld på NCK:s hemsida som du hittar här.

Du ansöker sedan om att bli volontär via blanketten ”Ansökan om att bli volontär”, som du hittar här.  Efter det att du skickat in din ansökan kommer någon ur Linnéans personal att kontakta dig för vidare information och eventuell tidsbokning för intervju. Till intervjun ska du ta med dig ett utdrag ur belastningsregistret för arbete med barn i annan verksamhet. Blanketten hittar du här.

Kvinnojouren Linnéans personal, verksamhetschef och styrelse avgör om en person är lämplig som volontär eller inte.

Volontär erbjuds:

 • Grundkurs om mäns våld mot kvinnor och barn
 • Unizons 2-dagars-kurs om våld i nära relationer
 • Studiecirkel i motiverande samtal/feministiskt bemötande
 • Temakurser anordnade av Kvinnojouren Linnéan, Unizon eller Kvinnojourer i Väst
 • Handledning/fortbildning i grupp en gång i månaden
 • Mentorskap
 • En chans att bidra till förändring, möjlighet till att ge framtidshopp, stöd och gemenskap

Volontär förväntas:

 • Vara aktiv varje månad
 • Att i enlighet med Linnéans stadgar delta på 60 procent av våra medlemsmöten, handlednings- och fortbildningstillfällen samt utbildningar.
 • Kunna avsätta tid för ditt uppdrag: boka in trivseltid med boende kvinnor och barn en gång i månaden samt boka två pass i månaden för telefonjour.
 • Att turas om med övriga volontärer att ha trivselaktiviteter med de boende på kvällar och helger samt att vara samtalsstöd på jourtelefonen kvällar, nätter och/eller helger. Du väljer själv vilka tider som passar dig.
 • Som volontär ger du samtalsstöd och vägledning per telefon till kvinnor och tjejer som av olika skäl behöver det. Om kvinnan har behov av skydd ska hon hänvisas till kontakt med socialtjänst/socialjour. Om socialtjänst/socialjour sedan kontaktar Linnéan med en placeringsförfrågan blir det aktuellt att du deltar vid placering och inskrivning i Linnéans skyddade boende. Detta gör du då tillsammans med annan volontär (mentor) och socialjouren.

Dokument för nedladdning:

Klicka på länken för att ladda ner dokumentet:

Ansökan om att bli volontär

Volontär på Linnéan

Föreningens stadgar