Viktiga kontakter

Hälso- och sjukvård:

1177

Sjukhuset i Lidköping:

0510-85000

Sjukhuset i Skövde:

0500-431000

Familjerådgivningen:

0510-77 08 78

Socialtjänsten i Lidköping:

0510-77 04 20

Socialtjänsten i Lidköping ”Ekonomisk hjälp och stöd”:

0510-77 08 99

Familjerätten, socialtjänstens familjerättsenhet:

0510-77 04 63

Rådgivningscentrum alkohol-, tablett- och/eller narkotikaproblem:

0510-77 12 67

Vuxenpsykiatrisk mottagning:

0510-48 44 00

Socialjouren för Skaraborgs kommuner:

0500-49 74 21, 0500-49 74 22

Telefontid: måndag-torsdag,
söndag kl 17.00-23.00

fredag-lördag kl 17.00-02.00

Akuta anmälningar efter
telefontid: 114 14

Polisen:

114 14 (I nödsituation: 112)

Anmälan om brott, utreder brott som via åklagare kan leda till rättegång.