Härskartekniker

Härskartekniker

Kommunikation, öppenhet och respekt är viktiga delar i en sund och stabil miljö inom såväl skola, arbete och föreningsliv. Tyvärr så används härskartekniker i många fall av personer som vill överordna sig andra och ta kontroll över olika situationer genom att kränka, förminska och nedvärdera personer runt omkring sig. Kvinnojouren Linnéan erbjuder en föreläsning om kring olika typer av härskartekniker som är vanligt förekommande i samhället. Vi tittar då på vad är härskartekniker samt hur kan vi identifiera och motverka att dessa förekommer.