Mäns våld mot kvinnor och barn

Mäns våld mot kvinnor och barn samt våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor och barn är ett av de största samhällsproblemen som finns i världen. Det är numera klassat som ett allvarligt folkhälsoproblem, ett globalt samhällsproblem och ett brott mot mänskliga rättigheter. Den vanligaste formen av våld i en nära relation är att en man utsätter en kvinna som han har eller har haft en relation med men våld kan förekomma i alla typer av nära relationer. Var fjärde kvinna i världen blir någon gång under sitt liv utsatt för våld i en nära relation. Var 10:e barn i Sverige upplever pappas våld mot mamma. Det begås mer än 1 våldtäkt i timmen i Sverige, varje dag, året om. En stor del av det våld som sker i nära relationer är också hedersrelaterat våld. För att motverka det våld som utövas behövs mer kunskap.

Kvinnojouren Linnéan har mångårig kunskap inom området och erbjuder en föreläsning där vi beskriver vad som utgör mäns våld mot kvinnor och barn samt våld i nära relationer och dess omfattning. Vi lyfter vilka varningssignaler som finns samt hur frågar man om någon är utsatt och vilken hjälp finns att få. Inom ramen för föreläsningen berättar vi också om hur det förebyggande arbetet kan se ut.

Efter önskemål kan denna föreläsning skräddarsys för att inrikta sig mer mot andra särskilt utsatta grupper, till exempel äldre eller ungdomar.