Sexuell hälsa

Sexuell hälsa

Från och med höstterminen 2022 förändras skolans läroplaner. Undervisningen kommer inte längre att heta ”Sex och samlevnad” utan istället ”Sexualitet, samtycke och relationer” där elever ska ges en möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till bland annat pornografi samt få utökat kunskap om hedersrelaterat våld. Detta är ett viktigt steg, en förändring som borde ha kommit för länge sedan. Sexuell hälsa är ett komplext område där det krävs kunskap om de normer som styr och formar oss alla från den dag vi föds. Det behövs också möjlighet till samtal med trygga vuxna för att få möjlighet att diskutera alla aspekter kring exempelvis sexualitet, inte bara de som är vanligast.

Vi på Kvinnojouren Linnéan erbjuder en föreläsning som kan riktas både mot ungdomar och vuxna där vi lyfter normer kring sex, samtycke, schyssta och oschyssta relationer samt svåra frågor eller situationer och hur kan man förhålla sig till dessa. När föreläsningen riktas mot ungdomar ska den med fördel genomföras vid flera tillfällen för att skapa en trygghet i den deltagande gruppen och på så vis möjliggöra ett öppet och tryggt klimat.