Barnen

Barnen som våldsoffer

Om misshandel finns i en familj kränker man inte bara sin partner utan många gånger blir också barnet/barnen hårt utsatta.

Barn som blir vittne till våld utsätts för ett stort trauma oavsett ålder. Om våldet upplevs och bevittnas på en plats där barnet/barnen bör känna sig trygg och samtidigt utövas av någon som under normala förhållanden ska skydda barnet/barnen, innebär våldet ett mycket grovt övergrepp mot barnet/barnen.

De flesta barn är medvetna om vad som händer, även om de vuxna inte tror att de är det. Barn förstår fort när något inte stämmer i familjen, men det är inte alltid de uttrycker sina rädslor verbalt eller genom utåtagerande. Barnen kan även bli tysta och inåtvända.

Våldet som drabbar mamman berör barnet/barnen på olika sätt. Många gånger kan barnet/barnen känna skuld för det som händer och de kan utveckla koncentrationssvårigheter både i hemmet och i skolan. De kan också känna sig rädda för att gå hem, då de inte vet i vilket skick mamma är. Barnet/barnen kan även ha blivit hotade med våld av förövaren, och hot om självmord samt hot om sexuella övergrepp kan också förekomma. Barnet/barnen kan i vissa fall även själva börja misshandla och kränka personer i deras närhet, eftersom de ibland kan identifiera sig med förövaren.

Att bevittna våld som barn kan leda till att de:

  • Får svårt att klara av skolan 
  • Får dåligt självförtroende och känner skuld
  • Blir utåtagerande eller inåtvända
  • Börjar kissa i sängen
  • Förlorar sitt språk
  • Blir nervösa, stressade och får koncentrationssvårigheter
  • Är rädda för nytt våld och undviker att gå hem
  • Känner sig förvirrade
  • Blir isolerade och rädda för att göra fel

Både du och dina barn är välkomna till kvinnojouren!

Ha inte skuldkänslor för att du tar med dina barn till kvinnojouren. Det är varken ditt eller deras fel att ni hamnat i den situationen. Du kan hjälpa dina barn genom att förklara för dem om det de behöver veta. En del barn kan känna sig oroliga för att behöva återvända hem.