Tidiga tecken

Attityd till kvinnor

Uppmärksamma hur personen talar om hur kvinnor klär sig, liksom om kvinnor i allmänhet. Observera också hur personen värderar kvinnor.

Svartsjuka

Överdriven svartsjuka kan vara ett tecken på ett stort kontrollbehov. Var uppmärksam på om partnern gör dig ansvarig för sina egna känslor eller om du känner dig tvungen att stanna hemma pga. partnerns attityd. Att du behöver förklara och/eller försvara vem du pratat med eller träffat, hur länge och varför kan också vara tecken på överdriven svartsjuka och på tidiga tecken till en osund relation.

Isolering

Isolering kan uttrycka sig i att partnern skjutsar dig till och från jobbet. Du får jobba men helst inte heltid, utan du ska gärna spendera mer tid hemma. Partnern kanske inte låter dig gå på fester och träffa arbetskamrater utanför jobbet. Du tappar kontakten med dina vänner och släktingar, eftersom partnern inte vill att du träffar dem. Många gånger förbjuder partnern dig sällan direkt, men kan uppvisa ett surt och aggressivt beteende samt vara känslokall om du inte gör som partnern tycker. Syftet med att isolera en annan person mot andra människor är ofta för att ha full kontroll på individen.

Våldsamhet

Att din partner får raseriutbrott och förstör saker är oftast ett sätt att skrämma dig på. Många gånger förekommer hot om att skada dig, barnen eller andra i din närhet.