Våldets Konsekvenser

Våldets konsekvenser

Kvinnor som utsätts för våld uppvisar en rad negativa hälsotillstånd. Väldigt vanligt är:

 • kroniska smärtsymptom
 • depression och ångest
 • sömnstörningar
 • fobier
 • självdestruktivitet
 • låg självkänsla
 • ökat behov av läkemedel

Fysiska skador kan vara:

 • frakturer
 • ansiktsskador
 • buk-och bröstskador
 • gynekologiska sjukdomar
 • inflammationer