Varför kan hon inte bara gå?

Varför kan hon inte bara gå?

Ibland kan omgivningen undra varför kvinnan inte bara lämnar mannen som skadar henne. Orsakerna till detta kan vara många. Ofta är kvinnan skräckslagen och känner sig svag och ensam eftersom mannen många gånger begränsar kvinnans umgänge. Kvinnan kan också känna skuld, då mannen många gånger säger att det är hennes fel att han blir arg och slåss. Om hon har barn är hon väldigt rädd att förlora dem. 

En annan orsak kan vara att hon för det mesta inte har pengar, men däremot står för mängder av lån. Många av männen skrämmer också kvinnorna så mycket att de inte vågar lämna honom. Skrämseltekniken kan till exempel ta sig i uttryck genom att mannen slår sönder möbler eller annat, att han visar vapen, skadar husdjur, hotar att döda barnen etc. En del män hotar också med att ta livet av sig själv om kvinnan lämnar förhållandet. 

Männen kan också genom att be om en ”sista chans” få sina kvinnor att stanna. Många gånger säger de att de aldrig mer ska slå eller hota kvinnan.