Stadgar

Stadgar för Kvinnojouren Linnéan i Lidköping

Föreningen Kvinnojouren Linnéan i Lidköping är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som ingår som en självständig kvinnojour i UNIZON och arbetar efter de grundidéer som stadgas i ändamålsparagrafen nedan. (Rev senast 2023-03-22).

Reviderade stadgar – antagna vid Kvinnojouren Linnéans årsstämma 2013-03-20, 2015-03-17, 2018-03-13 och 2020-03-17.

Föreningen bildades 1984-02-02