Våra sakfrågor

Sverige är ett av världens minst ojämdställda länder

Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem. Varje år söker tusentals kvinnor och barn skydd på landets kvinnojourer. Varje dag begås runt 100 våldtäkter. Vart tionde barn tvingas uppleva pappas våld mot mamma. Var femte ungdom är utsatt för våld i en nära relation.

Nedan kan du läsa mer om våra sakfrågor.