För socialtjänst

Vi kommer att ansöka om tillståndsplikt för skyddat boende hos IVO 1/4. Under perioden 1/4-1/8 gäller övergångsbestämmelser och socialtjänsten kan fortsätta att placera som innan under denna period förutsatt att det skyddade boendet söker tillstånd.

För socialtjänst

Kvinnojouren Linnéan erbjuder stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och medföljande barn i en modern verksamhet. Vi är en ideell förening som drivs utan vinstintresse. Verksamheten arbetar med kvalitetssäkring och kontinuerligt förbättringsarbete. Verksamheten är godkänd för F-skatt.

Platsförfrågningar
0510-219 00 vardagar 07.30-16.00, 0200-11 33 33 all övrig tid eller skicka ett mail till info@kvinnojourenlinnean.se

Vad vi erbjuder

 • Kollektivt boende med rymliga gemensamhetsutrymmen såsom kök, toaletter/badrum, lekrum, pysselrum och vardagsrum.
 • Skalskydd med bland annat okrossbara fönster, inbrottslarm och larm till polis/väktarbolag. Adressen är hemlig.
 • Personal på plats under vardagar 7.30-17.00. Nu med personal tillgänglig dygnet runt.
 • Alla kvinnor får en kontaktperson som tillsammans med boendesamordnare ger stöd under hela placeringstiden med till exempel:
   • Psykosociala stödsamtal
   • Praktiskt stöd i kontakt med myndigheter och andra instanser
   • Samhällsorientering
   • Kartläggning genom Freda, Patriark & SARA samt traumascreening PCL-5 för PTSD
   • Trivselaktiviteter på och utanför boendet
 • Barnansvarig som ger stöd till barnen i form av exempelvis Trappan- och BRA-samtal, snabb introduktion i förskola/skola samt föräldrasamtal.
 • Stöd genom vår samtalsmottagning efter utflytt.
 • Vi kan ta emot placeringar dygnet runt.
 • Under dagtid och i de fall det bedöms lämpligt kan vi hämta.

Kvalitet

Det ska alltid vara tryggt och säkert att placera hos oss. På Kvinnojouren Linnéan är det viktigt med kvalitet och att ledningssystemet som styr vårt arbete har en sammanlänkad funktion där alla medarbetare är delaktiga och bidragande.

Kvinnojouren är en ideell verksamhet men vid placeringar arbetar vi efter Socialtjänstlagen och Socialstyrelsens författningssamling gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – för att säkerställa kvalitén på vår verksamhet. Personal och volontärer har tystnadsplikt. Eventuella missförhållanden rapporteras, utreds och anmäls enligt bestämmelserna om Lex Sarah. Bestämmelserna om anmälningsskyldighet om barns behov av skydd tillämpas. Verksamhetens omfattas av IVO:s tillsynsansvar.

Kvinnojouren har tydliga rutiner bland annat gällande egenkontroller, avvikelserapportering samt klagomålshantering. Vi har kollektivavtal och är medlem i Fremia. Hör gärna av er om ni har några frågor.

Samverkan med struktur och samsyn

För att samverkan ska fungera behövs struktur och samsyn. För att uppnå detta krävs en god kommunikation och kunskap om och respekt för varandras uppdrag och professionella kompetenser.

Kvinnojouren Linnéan har en upprättad kontakt bland annat med socialtjänsten, polisen, elevhälsan och sjukvården i Lidköping. Det finns också representanter från dessa parter i den lokala samverkansgruppen som Kvinnojouren Linnéan tillsammans med Socialtjänsten i Lidköpings kommun är sammankallande till.