E N O U G H
I S
E N O U G H

Vad är Enough is Enough?

Enough Is Enough är en kampanj, ideellt producerad av reklambyrån Dotter & Döse i Lidköping. Syftet är att ta ställning mot mäns väld mot kvinnor och barn och våld i nära relationer.

25 november tar en hel stad ställning. Lidköpings kommun, näringsliv och föreningsliv går samman och står som en enad stark front. 

 Ta del på https://enoughisenough.se/ 

Allt överskott gå oavkortat till Kvinnojouren Linnéan i Lidköping.