Hedersrelaterat våld

Kollektivt tryck

Hedersrelaterat våld och förtryck uppmärksammas alltmer i Sverige. Bakom hedersbrotten ligger starkt patriarkala familjesystem med kollektivt tryck på familjerna och de enskilda personerna. En bevarad oskuld värderas högt. Om någon familjemedlem bryter mot gruppens normer och värderingar, drabbar skammen hela familjen. För att hedern ska återupprättas måste familjemedlemmen bestraffas. Hot och påtryckningar används för att få kvinnor och flickor att följa familjens och släktens normer och värderingar om äktenskap och sexualitet. De kontrolleras och tvingas leva med begränsningar och få möjligheter att själv välja sin väg i livet. 

Bestraffningar

Våldet och förtrycket utövas också mot dem som brutit mot familjens normer, med syftet att familjen och släkten ska återvinna den förlorade hedern. Bestraffningarna kan se ut på många olika sätt och kan till exempel handla om känslomässig och social utfrysning, kränkningar och fysiskt våld, inklusive mord. Släktens och männens anseende och status är ofta beroende av de närstående kvinnornas och flickornas beteende. Ett olämpligt beteende eller bara ryktet om ett sådant kan vara djupt vanhedrande för familjen och släkten. Även pojkar och män kan vara utsatta för hedersrelaterade brott.

Förövarna till våldet kan vara män eller kvinnor, från den egna familjen eller från släkten. Många kvinnor och flickor som riskerar att bli utsatta för bestraffningar lever ett dubbelliv – ett till synes anpassat liv hemma och ett annat liv utanför familjen. Kontrollen som dessa kvinnor och flickor utsätts för kan sträcka sig från begränsningar i vardagen, som fritidsaktiviteter och kläder, till giftermål och utbildning.

Att vilja skiljas kan vara ett svårt normbrott

Det kan vara omöjligt för en kvinna att förvärvsarbete eller lära sig svenska, om mannen säger nej. Om kvinnan blir kränkt och slagen, vill hon oftast ut ur sitt äktenskap, men att begära skilsmässa kan vara ett svårt normbrott, vilket kan medföra stor risk för både mer misshandel och till och med mord. Många kvinnor ser sig tvungna att stanna kvar i äktenskapet. Om kvinnan bestämmer sig för skilsmässa kan hon vara tvungen att bryta helt med sin sociala omgivning.

Kvinnojouren Linnéan har erfarenhet av att möta kvinnor och barn utsatta för våld, kontroll och förtryck med hedersrelaterade motiv. Stöd och hjälp från kvinnojouren, socialtjänsten och samhället i övrigt kan vara livsnödvändigt, när kvinnan vill förändra sin svåra situation.